Det förekommer inga Öppen Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
DON PHP Info
KENT PHP Info
OUSE PHP Info
STOUR PHP Info
TAY PHP Info
WID PHP Info

Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande