هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
DON اطلاعات php
KENT اطلاعات php
OUSE اطلاعات php
STOUR اطلاعات php
TAY اطلاعات php
WID اطلاعات php

هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد